محور های کنفرانس

محیط زیست انسانی:

- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

- گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

- آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

- استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست

- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری

- مدیریت پسماند و بازیافت

- مهندسی آب و فاضلاب

- سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

-روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

محیط زیست طبیعی:

- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده  

-زمین شناسی زیست محیطی

- جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

-مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی

- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

-مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

-مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی

-روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

انرژی

-انرژی های تجدید ناپذیر:  (نفت، گاز، زغال سنگ و ...)

-انرژی های تجدید پذیر:  (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی و...)

- مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

-آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

-فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی

- سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

- سیاست گذاری و مدیریت انرژی

-  محیط زیست و انرژی

- فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی

محور آزاد (سایر مباحث مرتبط با محیط زیست و انرژی)